GREENBELT
 
Αναζήτηση    
 

Κρίσιμα προβλήματα


previous Σελίδα
από 2 next  
Ορυκτός πλούτος

13-10-2008 Ορυκτός πλούτος

Ο πρωτόγονος άνθρωπος υποταγμένος στον αδυσώπητο αλλά και υπέρτατο νόμο της αυτοσυντήρησης, κυνηγά τα διάφορα ζώα για να εξασφαλίσει τροφή και να χρησιμο­ποιήσει το δέρμα τους, με μόνο εφόδιο τις μυϊκές του δυνάμεις.

περισσότερα

Δάση

13-10-2008 Δάση

Το δάσος αποτελεί την κορωνίδα των χερσαίων οικοσυστη­μάτων και μαζί με τους ωκεανούς αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της οικολογικής ισορροπίας του πλανήτη μας. Μέ­χρι πριν από λίγες δεκαετίες το δάσος ήταν γνωστό στο ευρύτε­ρο κοινό κυρίως ως παραγωγός ξύλου διαφόρων χρήσεων, δηλα­δή για την οικονομική του αξία.

περισσότερα

Ενέργεια (Μέρος 1ο)

01-11-2008 Ενέργεια (Μέρος 1ο)

Ως ενέργεια ορίζεται η ικανότητα παραγωγής ωφέλι­μου έργου κι η ικανότητα αυτή αφθονεί στο περιβάλλον. Από τα βάθη της προϊστορίας μέχρι σήμερα, η εναγώνια αναζήτηση της απαραίτητης για την επιβίωση ενέργειας αποτελεί το «Ενεργειακό Ζήτημα» της ανθρώπινης περιπέ­τειας πάνω στη Γη.

περισσότερα

Μεταφορές και Περιβάλλον

13-10-2008 Μεταφορές και Περιβάλλον

Οι μεταφορές είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της λειτουρ­γίας του κοινωνικού συνόλου. Έχουν ιδιαίτερα στενή σχέ­ση με όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τόσο τις πα­ραγωγικές όσο και εκείνες της αναψυχής, και επομένως παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής δομής και των πολιτιστικών χαρακτηριστικών των πολεοδομικών ενοτήτων.

περισσότερα

Υγρότοποι

24-10-2008 Υγρότοποι

Η στάση των ανθρώπων έναντι των ρηχών νερών, που μό­λις πριν από μερικές δεκαετίες αρχίσαμε να αποκαλούμε υγροτόπους, ήταν ποικίλη. Ποικίλη και ανάλογη με τον τύπο και το μέγεθος του υγροτόπου: δέος προς τους ποταμούς, γιατί απειλούσαν με πλημμύρες, αλλά και προσέφεραν καθαρό νερό και οδούς επικοινωνίας

περισσότερα

Νερό

13-10-2008 Νερό

Η επιφάνεια της Γης καλύπτεται κατά τα 2/3 περίπου από τους ωκεανούς, που αποτελούν τα 97% του συνολικού όγκου του νερού στη Γη. Αυτός ο όγκος είναι 1.350 εκατομμύρια κυ­βικά χιλιόμετρα και ονομάζεται υδρόσφαιρα. Από το γλυκό νερό του πλανήτη, που αντιστοιχεί μόνο στο 3% της υδρόσφαιρας, περισσότερο από το μισό βρί­σκεται εγκλωβισμένο στα χιόνια ή τους πάγους.

περισσότερα

Το έδαφος και η σημασία του

01-11-2008 Το έδαφος και η σημασία του

Το έδαφος είναι ένα σημαντικό συστατικό της βιόσφαιρας με καθοριστικές λειτουργίες για τη διατήρηση των οικοσυ­στημάτων.

περισσότερα

Δημογραφικό

13-10-2008 Δημογραφικό

Πόσοι είμαστε στον πλανήτη σήμερα και πώς φτάσαμε στο σημείο αυτό; Πόσοι θα είμαστε στο κοντινό μέλλον; Ποιες οι σημαντικότερες τομές στη δημογραφική μας ιστορία; Πόσο ζούμε και πόσα παιδιά κάνουμε; Ποιες οι μακρόσυρτες δη­μογραφικές τάσεις και ποιες οι επιπτώσεις τους στην καθημερινή μας ζωή; Ποιος ο πληθυσμός της Ελλάδας; Η χώρα μας διαφορο­ποιείται ως προς τη δημογραφία των υπόλοιπων αναπτυγμένων χωρών του πλανήτη μας;

περισσότερα

Ερημοποίηση

13-10-2008 Ερημοποίηση

Tο φαινόμενο αναφέρεται κυρίως στην επέκταση της ερήμου, λόγω της αλόγιστης δράσης του ανθρώπου, σε περιο­χές που δεν είναι ερημικές. Ο ρυθμός της επέκτασης αυτής έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία πενήντα χρόνια, κυρίως γιατί ο άνθρωπος, εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες που του προσφέ­ρουν οι νέες τεχνολογίες, μπορεί και επεμβαίνει στη φύση πολύ καταστρεπτικότερα από όσο στο παρελθόν.

περισσότερα

Βιοποικιλότητα

13-10-2008 Βιοποικιλότητα

Η ζωή ξεκίνησε στον πλανήτη μας πριν από τρία περίπου δισεκατομμύρια έτη με τη μορφή πρωτόγονων, αναερό­βιων, ετερότροφων, μονοκύτταρων μικροοργανισμών με απλό πυρήνα.

περισσότερα

   
previous Σελίδα
από 2 previous  

 

Media


Τελευταία νέα

Παρέμβαση της GREENBELT για την αλματώδη αύξηση των Αδέσποτων ζώων
Παρέμβαση της Green Belt αναφορικά με την δημοσίευση εκθέσεων μη-χρηματοοικονομικών απολογισμών
Νέο Δ.Σ της Greenbelt
Την Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 συμμετέχουμε σε μια ακόμα δενδροφύτευση!
Άμεσες ενέργειες για τους τουρκικούς εμπρησμούς

 

Συχνές ερωτήσεις

Κάθε πότε θα γίνονται οι δενδροφυτεύσεις;
Χρειάζεται να μένω στη Κηφισιά για να ενταχθώ στο πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων;
Ποιοι είναι οι χορηγοί της Green Belt;
Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω;

 


Υπολόγισε το Footprint σου Υπολόγισε το Footprint σου