GREENBELT
 
Αναζήτηση    
 

Δελτία τύπουΗμερομηνία: 09-10-2009 Η θέση της GREEN BELT για το νέο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Η δημιουργία αυτόνομου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων της χώρας μας. 

Η δημιουργία του νέου Υπουργείου εμπεριέχει έναν ισχυρό συμβολισμό αλλά το ζητούμενο είναι οι αρμοδιότητες και η αυτονομία των κινήσεών του. Ο διαχωρισμός του από τα δημόσια έργα είναι σίγουρα ένα πρώτο καλό βήμα , αλλά δεν είναι πανάκεια, καθώς η σύνδεσή του με τα ζητήματα ενέργειας είναι πιθανό να δημιουργήσει αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και αρμοδιότητες, καθώς τα ενεργειακά ζητήματα έχουν αναπτυξιακή φύση (πχ: αιολικά πάρκα κτλ).

Πέραν αυτού ένα αυτόνομο Υπουργείο ενταγμένο στο πλαίσιο λειτουργίας του γραφειοκρατικού και πελατειακού δημόσιου τομέα δεν εγγυάται την επίτευξη των στόχων του. Έχοντας ως δεδομένο την στρεβλή συμπεριφορά του δημοσίου τομέα, πρέπει η νέα υπουργός να είναι εξαιρετικά προσεκτική στην οργάνωσή του, καθώς 
υφίσταται έλλειμμα υποδομής για την εύρυθμη λειτουργία του, η οποία οπωσδήποτε πρέπει να οργανωθεί άμεσα δεδομένης της ασφυκτικής κοινωνικής πίεσης γι’αυτο.

Τέλος το νέο υπουργείο δεν πρέπει να είναι χώρος εναπόθεσης των συσσωρευμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε έναν νέο φορέα διαχείρισης. Αντίθετα πρέπει να είναι φορέας ριζοσπαστισμού με πολιτική αυτονομία και συγκεντρωμένες και ενεργές υπηρεσίες.


Η Green Belt χαιρετίζει την σύσταση του νέου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εφόσον τηρηθούν οι σκοποί ίδρυσης του και με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει παράλληλα αυτόνομη Ανεξάρτητη Περιβαλλοντική Αρχή. Έλεγχου Ρύπανσης 


10 προτάσεις από την Green Belt για το νέο Υπουργείο Περιβάλλοντος:

1.Δημιουργία ανεξάρτητης αρχής έλεγχου ρύπανσης, μακριά από πολιτικό έλεγχο. Οι παρόντες μηχανισμοί του ΥΠΕΧΩΔΕ και το στελεχιακό τους δυναμικό να μην χρησιμοποιηθούν στο νέο Υπουργείο.

2.Δημιουργία μικρού ολιγομελούς ευέλικτου Υπουργείου, δίχως νέες προσλήψεις αλλά και με ελάχιστες μετατάξεις. Άμεση συσχέτιση της περαιτέρω ανάπτυξης του Υπουργείου με τα έσοδα της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της ρύπανσης.

3.Δημιουργία επιτροπής περιβάλλοντος στη γενική γραμματεία της κυβέρνησης για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου αλλά και των άλλων κυβερνητικών φορέων. 

4.Αναβάθμιση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα να συμμετέχει στην επεξεργασία νομοσχεδίων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

5.Ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας και δημιουργία κλιμακίων πυρόσβεσης με την συμμετοχή εθελοντών.

6.Δημιουργία υπηρεσίας έλεγχου αστικού πρασίνου, με επιπρόσθετες αρμοδιότητες σχεδιασμού μεγάλων έργων πρασίνου.

7.Ανάπτυξη της υπηρεσίας αναδασώσεων με πόρους για αναδασώσεις μεγάλων εκτάσεων αλλά και συνεργασία της με τον Ελληνικό στρατό για την διάθεση εθελοντών στρατιωτών για αναδασώσεις. 

8.Διακριτή απόσταση του Υπουργείου από περιβαλλοντικές οργανώσεις, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη φωνή των τελευταίων. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις πρέπει ρητά να ενισχύονται από άλλους φορείς.

9.Επανέλεγχος και συστηματοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς το δαιδαλώδες νομοθετικό πλαίσιο ενισχύει την ανομία.

10.Στόχος διείσδυσης των Α.Π.Ε. κατά τουλάχιστον 5% περισσότερο από αυτό που η ΕΕ προβλέπει ως το 2020. (δηλαδή 25% μέχρι το 2020).

« Επιστροφή


 

Media


Τελευταία νέα

Παρέμβαση της GREENBELT για την αλματώδη αύξηση των Αδέσποτων ζώων
Παρέμβαση της Green Belt αναφορικά με την δημοσίευση εκθέσεων μη-χρηματοοικονομικών απολογισμών
Νέο Δ.Σ της Greenbelt
Την Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 συμμετέχουμε σε μια ακόμα δενδροφύτευση!
Άμεσες ενέργειες για τους τουρκικούς εμπρησμούς

 

Συχνές ερωτήσεις

Χρειάζεται να μένω στη Κηφισιά για να ενταχθώ στο πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων;
Τι σημαίνει Μη κυβερνητική, Μη κερδοσκοπική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.);
Κάθε πότε θα γίνονται οι δενδροφυτεύσεις;
Γιατί έχουμε χορηγούς;

 


Υπολόγισε το Footprint σου Υπολόγισε το Footprint σου