GREENBELT
 
Αναζήτηση    
 

ΝέαΠαρέμβαση της Green Belt αναφορικά με την δημοσίευση εκθέσεων μη-χρηματοοικονομικών απολογισμών

Ημερομηνία: 16-02-2014 Παρέμβαση της Green Belt αναφορικά με την δημοσίευση εκθέσεων μη-χρηματοοικονομικών απολογισμών

Την άνοιξη του 2013, κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν πρόταση Οδηγίας αναφορικά με την υποχρεωτική έκδοση εκθέσεων (ή απολογισμών) μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, από εταιρίες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Η πρόταση οδηγίας έχει ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πλέον συζητείται από την Κομισιόν.

Η Greenbelt καλεί την Ελληνική Προεδρία να υποστηρίξει την πρόταση αυτή και να επιδείξει την πολιτική της βούληση υπέρ της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ανάπτυξης.

 

Πιστεύουμε ότι η αυτή η πρόταση οδηγίας έρχεται στην κατάλληλη στιγμή, καθώς:

·         η κοινωνία πολιτών δίνει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην επίδραση των επιχειρήσεων επί του κοινωνικού συνόλου,

·         απαιτείται από τα κράτη, τους επιχειρηματικούς κύκλους και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μεγαλύτερη διαφάνεια

·         αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (επενδύσεις μόνο σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με τρόπο υπεύθυνο και εκδίδουν τέτοιες εκθέσεις).

 

Ωστόσο, η Greenbelt προβληματίζεται αναφορικά με τον τρόπο διασφάλισης της υποχρεωτικής δημοσίευσης των εκθέσεων αυτών από τις επιχειρήσεις, καθώς δεν προβλέπεται κάτι σχετικό στην πρόταση που έχει κατατεθεί.

 

Ειδικότερα, η πρόταση οδηγίας εισηγείται την υποχρεωτική δημοσιοποίηση εκθέσεων μη-χρηματοοικονομικών πληροφοριών από επιχειρήσεις με περισσότερους από 500 εργαζόμενους. Στις εκθέσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρονται πληροφορίες για:

·         περιβαλλοντικά θέματα,

·         κοινωνικά θέματα

·         εργασιακά θέματα,

·         τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου,

·         την καταπολέμηση της διαφθοράς

·         θέματα σχετικά με τη δωροδοκία.

 

Όσον αφορά στα παραπάνω θέματα, οι εκθέσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

·         περιγραφή της πολιτικής που εφαρμόζει η εταιρεία σε σχέση με τα θέματα αυτά

·         τα αποτελέσματα της εν λόγω πολιτικής

·         οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα θέματα αυτά και ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται τους εν λόγω κινδύνους.

 

Η πρόταση αυτή, έχει τους εξής βασικούς στόχους:

·         Αύξηση της διαφάνειας ορισμένων εταιρειών, καθώς και αύξηση της συνάφειας, της συνεκτικότητας και της συγκρισιμότητας των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που δημοσιοποιούνται, μέσω της ενίσχυσης και της αποσαφήνισης των σχετικών απαιτήσεων.

·         Αύξηση της πολυμορφίας (diversity) στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών, μέσω της αυξημένης διαφάνειας, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική εποπτεία της διαχείρισης και η άρτια διακυβέρνηση της εταιρείας.

·         Αύξηση της υπευθυνότητας και βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας, καθώς και της αποτελεσματικότητας της ενιαίας αγοράς.

 

Όπως αναφέρεται στην πρόταση, «η ενισχυμένη διαφάνεια μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται καλύτερα μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους και ευκαιρίες, και συνεπώς να βελτιώσουν τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις τους. Ταυτόχρονα, οι μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές κοινότητες για να αξιολογούν τις επιπτώσεις και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας εταιρείας. Επιπλέον, επιτρέπει στους επενδυτές να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τα ζητήματα βιωσιμότητας και τη μακροπρόθεσμη απόδοση».

 

Ο λόγος για την υποβολή της πρότασης αυτής αποτελεί το γεγονός ότι έχουν εντοπιστεί κάποια προβλήματα, αναφορικά με την ποσότητα καθώς και την ποιότητα των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται από τις επιχειρήσεις στην ΕΕ:

·         Ποσότητα των πληροφοριών: Εκτιμάται ότι μόνο ~ 2.500 επί του συνολικού αριθμού των ~ 42.000 μεγάλων εταιρειών της ΕΕ δημοσιοποιούν επίσημα μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε ετήσια βάση.

·         Ποιότητα των πληροφοριών: Συνολικά, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από τις εταιρείες δεν ικανοποιούν επαρκώς τις ανάγκες των χρηστών.

 

Επιπρόσθετα, στην Ελλάδα, μόνο 45 περίπου επιχειρήσεις εκδίδουν τέτοιες εκθέσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 500 ατόμων ανέρχεται περίπου στις 160. Παράλληλα, μόνο τα 2/3 από τις 45 αυτές επιχειρήσεις εκδίδουν τις εκθέσεις τους με βάση τα διεθνή πρότυπα (Global Reporting Initiative, UN Global Compact, ISO26000 κλπ).

 

Η Greenbelt υποστηρίζει αυτή την πρόταση Οδηγίας καθώς κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η αύξηση της διαφάνειας μέσω της δημοσίευσης εκθέσεων μη-χρηματοποικονομικών πληροφοριών, μόνο προς όφελος της κοινωνίας μπορεί να είναι, ενώ θα έπρεπε να αποτελεί ήδη πάγια τακτική. Εξάλλου, η πρόταση αυτή απευθύνεται αποκλειστικά στις μεγάλες εταιρείες, ώστε να αποτραπεί η επιβολή πρόσθετων απαιτήσεων και διοικητικών επιβαρύνσεων σε μικρότερες επιχειρήσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0207:FIN:EL:PDF

 

Υπεύθυνος σύνταξης:

Γ. Ηλιόπουλος -Υπεύθυνος Περιβάλλοντικης Πολιτικής 

 

« Επιστροφή


 

Media


Τελευταία νέα

Παρέμβαση της GREENBELT για την αλματώδη αύξηση των Αδέσποτων ζώων
Παρέμβαση της Green Belt αναφορικά με την δημοσίευση εκθέσεων μη-χρηματοοικονομικών απολογισμών
Νέο Δ.Σ της Greenbelt
Την Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 συμμετέχουμε σε μια ακόμα δενδροφύτευση!
Άμεσες ενέργειες για τους τουρκικούς εμπρησμούς

 

Συχνές ερωτήσεις

Κάθε πότε θα γίνονται οι δενδροφυτεύσεις;
Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω;
Ποιοι είναι οι χορηγοί της Green Belt;
Τι σημαίνει Μη κυβερνητική, Μη κερδοσκοπική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.);

 


Υπολόγισε το Footprint σου Υπολόγισε το Footprint σου